ขึ้นบ้านใหม่ครั้งแรก ควรขึ้นวันไหน ทิศทางใด ให้เป็นสิริมงคลในการอยู่อาศัยมากที่สุด ?

โบราณเชื่อว่า การขึ้นบ้านใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึง ก่อนที่จะย้ายเข้าจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์หาฤกษ์วันที่ดีที่สุด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่อาศัย ไปดูกันว่าตามความเชื่อการขึ้นบ้านใหม่ครั้งแรก ควรขึ้นวันไหน ทิศทางใดถึงจะดีและปลอดภัยที่สุด

การขึ้นบ้านใหม่ วันที่ดี ที่เป็นมงคลที่สุด ให้ขึ้นใน วันพุธ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ จะเป็นการดี และให้เป็นไปและควรเว้นตามทิศ ดังนี้

ขึ้นทางทิศตะวันออก : จะเป็นความ หรือถูกใส่ร้าย
ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ : จะมีทุกข์ มีเคราะห์
ขึ้นทางทิศใต้ : ของจะสูญหาย
ขึ้นทางทิศตะวันตก : จะเจ็บป่วย
ขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ : ผู้ใหญ่จะให้ลาภ
ขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ : มีความอยู่เย็นเป็นสุข จะมีโชค
ขึ้นทางทิศเหนือ : จะมีลูกหลานเยอะ
ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : จะมีเครื่องใช้อุปโภค บริโภคมาก

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.