ฮวงจุ้ยศาลพระภูมิ วางทิศไหน ช่วยเสริมความมงคล เสริมโชคกับเจ้าของบ้าน

คนไทยศรัทธาเรื่องเจ้าที่ และตั้งศาลไว้ใกล้บริเวณบ้าน เพราะคนไทยเชื่อว่า ศาลพระภูมิ คือที่อยู่ของเจ้าที่ โดยชาวไทยพุทธได้รับอิทธิพลเรื่องนี้จากศาสนาพราหมณ์ ฉะนั้นเมื่อใดที่คนไทยอยากจะตั้ง ศาลพระภูมิ ไว้ในบริเวณบ้าน ควรศึกษาวิธีการตั้งไว้จะส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลพระภูมิปกป้องรักษาคุ้มภัยคนที่อยู่ในบ้าน แต่รู้ไหมว่าหลักวิชา ฮวงจุ้ย ควรหันศาลไปทางทิศใดจะเสริม ดวง คนในบ้าน บทความนี้ Horoscope thaiza จะมาอธิบาย

พิธีทางพราหมณ์จะพิจารณาที่ตั้งศาลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือการตั้ง ศาลพระภูมิ บริเวณพื้นดินนอกบ้าน โดยเลือกหันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับทาง ฮวงจุ้ย ว่าทิศนี้คือทิศประจำธาตุไม้พื้นดินจะส่งเสริมธาตุไม้ ตัวศาลพระภูมิควรทำจากไม้ และเมื่อศาลทำจากไม้ไม่ควรหันไปทิศตะวันตกและทิศใต้ เพราะคือทิศพิฆาต ตัวศาลทำจากปูนควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คือทิศธาตุดิน จะเสริม ดวง คนในบ้าน แต่ทั้งนี้ควรยึดธาตุกำเนิดเจ้าบ้านด้วยกล่าวคือเจ้าบ้านธาตุน้ำ ธาตุไม้ควรเลือกตัวศาลพระภูมิทำจากไม้หันไปทางทิศเหนือ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทองควรเลือกตัวศาลทำจากปูนซีเมนต์ วิชาฮวงจุ้ยยังกำหนดจุดที่ตั้งศาลควรห่างจากตัวบ้าน จะห่างมากน้อยเท่าใดนั้นยึดเงาสะท้อนเวลาลงมาบังหรือทับเป็นเกณฑ์ และควรเลือกเสาที่ตั้งที่สูงเหนือระดับสายตา

ขนบธรรมเนียมไทย เชื่อว่าบ้านทุกหลังจะต้องมี ศาลพระภูมิ เพราะพระภูมิเป็นที่อยู่เหล่า เทวาอารักษ์ ผู้คอยปกปักรักษาคนในบ้านให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เจ้าของบ้านคนใดบูชาสักการะพระภูมิจะให้ความคุ้มครอง แต่ผู้ใดไม่ให้ความเคารพและบูชา พระภูมิเจ้าที่ก็ให้โทษดลบันดาลให้เกิดทุกข์ภัยดังนั้นการตั้งศาลพระภูมิควรหาฤกษ์มงคล จะช่วยส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าที่ในศาลพระภูมิปกป้องรักษาคุ้มภัย คนที่อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดี

ดูดวงวันนี้

ดูดวงรายวัน

ดูดวงรายเดือน

ฮวงจุ้ย

Related Posts