การปลดปล่อยตัวอย่างหนัง เพื่อหวังประโยชน์ภายในแบบอย่างการโฆษณา

การติดตามรับชมหนังหรือภาพยนตร์ใหม ๆ ในโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังในปัจจุบันนี้ ก็มีการพัฒนานำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาติดตั้ง เพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มารับชมหนังเข้าใหม่โดยตรง ซึ่งบางโรงภาพยนตร์ก็มีการปล่อยตัวอย่างหนังที่จะเข้าใหม่ในเร็ววัน ให้แฟน ๆ คอหนังที่ได้เดินทางมาดูหนังที่เข้าสู่ภาพยนตร์แล้ว พร้อมกับกำลังดำเนินการฉายอยู่ จนทำให้แฟน ๆ ส่วนมากได้พบเห็น พร้อมกับได้รับชมตัวอย่างหนังบางเรื่อง โอกาสต่าง ๆ ที่มีขึ้นเหล่านี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้แฟน

Continue reading