เมื่อใครต่อใครดูtvก็จะค้นเจอความสุขดี ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ทีวีโทรทัศน์ทุกบ้านมักมีอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าบ้านไหนที่ขาดเครื่องมือไฟฟ้าอย่างทีวีโทรทัศน์  หรือขึ้นชื่อว่าไม่ได้รับชมหรือดูtvเลย  บ้านภายในกลุ่มคนกลุ่มนั้นคงถูกเรียกได้ว่า  เป็นกลุ่มบุคคลอยู่หลังเขา แต่ก็ใช่ว่าเขาทั้งหลายจะแปลกแต่เช่นใด เพราะยังมีกลุ่มคนอีกมากที่เกิดการขาดแคลนทุนทรัพย์  จึงไม่อาจมีทีวีโทรทัศน์ข้างในสถานที่พักอาศัยนั่นเอง   กิจกรรมการคัดเลือกชมหรือดูtv ของแต่ละบุคคล โดยมากจะสามารถให้สาระบันเทิงเสียมากกว่า พร้อมกับยังคงอาจจะทำให้เกิดความสนุกได้ก็จริง แต่บางครั้งการตกลงใจเลือกชมหรือดูtv  จำเป็นต้องมีการเลือกและพิจารณาด้วยว่า  รายการใด ละครเรื่องใดที่มีความพอดีต่อบุคคลภายในครอบครัวแต่ละวัย  ตัวอย่างเช่น  วัยเด็ก จำต้องมีการคัดสรร

Continue reading