หนังไทยใหม่ กับคุณค่าที่ไม่ได้ลดลงลง แต่จะมีมากยิ่งขึ้น

การผลิตภาพยนตร์สักเรื่องให้มีคุณค่า จำเป็นจะต้องใช้ความรู้พร้อมกับความเข้าใจอย่างมากมาย ถึงแม้ว่าจะมีเทคนิคที่ต่างกัน แต่บางเวลาการนำเสนอ ก็ออกมาในรูปแบบเดียวกัน การใช้เทคนิคหลากหลายแบบ แต่ก็ยังคงเป็นเทคนิคในรูปแบบเดิม ๆ ที่ยังอาจสร้างคุณภาพให้กับหนังไทยใหม่ได้ เพราะเช่นนั้น วงการภาพยนตร์ไทยจำเป็นจะต้องมีการต่อยอด ว่าหนังไทยใหม่ ๆ ในวันข้างหน้า จะสามารถทำการเพิ่มเทคนิคในการสร้างภาพยนตร์รูปแบบใหม่ ๆ ได้หรือเปล่า พร้อมกับสามารถทำได้อย่างไร ซึ่งการต่อยอดในส่วนนี้ คงเป็นบทเรียนของเหล่าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย ว่าจะสามารถทำการบ้านได้ดีขนาดใดนั่นเอง ภาพยนตร์เข้าใหม่หลากหลายเรื่อง ถึงแม้จะสามารถสร้างศักยภาพพร้อมกับแสดงถึงคุณภาพของหนังไทยใหม่ ๆ ได้ แต่ข้อเท็จจริงหนังไทยบ้านเรา ก็ยังคงอาจช่วงชิงเรทติ้งสูง ๆ เอาไว้ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
 
ความพยายามในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์คุณภาพ ยังคงมีให้เห็นภายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง ๆ มานี้ ทางด้านผู้ผลิตหนังไทยใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ ยังคงพยายามที่จะเดินหน้า พร้อมกับทำการผลิตภาพยนตร์ไทยออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตีตลาดทั้งไทยพร้อมกับต่างประเทศ กับการสร้างประสิทธิภาพของวงการภาพยนตร์ไทย ที่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป เพราะว่าในทุก ๆ ช่วงที่มีการพัฒนา สังคมภาพยนตร์ไทยก็ยังคงเดินหน้าที่จะศึกษาผ่านภาพยนตร์เข้าใหม่จากต่างประเทศ ถึงการสร้างคุณภาพของภาพยนตร์ต่างชาติ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ พร้อมกับคงทำให้คุณภาพของหนังไทยด้อยลงไป การเกาะติดหนังเข้าใหม่จากต่างประเทศ คงมีการศึกษาและทำการเปรียบในเรื่องของคุณภาพ ตลอดจนมีการศึกษา ว่าวงการภาพยนตร์ต่างประเทศแต่ละประเทศส่วนใหญ่ ยังคงให้ความสำคัญพร้อมกับเจาะลึกไปกับการสร้างภาพยนตร์ผ่านเทคนิคในรูปแบบไหนมั่ง สำหรับเป็นกรณีศึกษาต่อไป