ดู tv ไปกับกิจกรรมหลากหลาย ที่เป็นเหตุให้เด็กๆ ได้รับผลประโยชน์มากเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะคือกิจกรรมใด ผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะละทิ้ง พร้อมทั้งควรหันมาให้ความใส่ใจ พร้อมทั้งคอยดูแลเด็ก ๆ ให้มากที่สุด ถึงแม้กิจกรรมหลัก ๆ ที่อาจให้ความบันเทิงภายในสถานที่อยู่อาศัยได้นั้น จะเป็นการเลือกชมพร้อมทั้งดู tv เป็นหลัก แต่ข้อเสนอแนะของคุณพ่อและคุณแม่ ย่อมเป็นเหตุให้พวกเด็ก ๆ รู้ว่า พวกเขาจะต้องดูทีวีในระยะเวลาไหน

 

การดู tv อาจสร้างคุณประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ ส่วนมากจะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากเพิ่มขึ้น และภายในส่วนของแหล่งความบันเทิง พร้อมทั้งสาระดี ๆ ในบางที แต่การที่คุณพ่อและคุณแม่พยายามเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างไปพร้อมกับการคลุกคลีและอยู่กับการชมหรือว่าดูทีวีจนมากเกินไป นั่นหมายความว่าคุณพ่อพร้อมกับคุณแม่พยายามที่จะทำให้เขา กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินอัตรา จนกระทั่งทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถละหรือว่าเลิกดูทีวีในบางระยะเวลาได้เลย ปัญหาตามมาในตอนหลัง  ซึ่งคุณพ่อพร้อมทั้งคุณแม่ควรระมัดระวัง เพราะถ้าหากเด็ก ๆ กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินไป จะเป็นเหตุให้พวกเขาประสบปัญหาทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาว่างไปพร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลดน้อยถอยลง จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านพัฒนาการที่ล่าช้าสำหรับพวกเขา  ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่างกายพร้อมทั้งสติปัญญาที่ไม่ครบถ้วน 

 

พร้อมทั้งนี่ก็อาจจะเป็นต้นเหตุ ที่ส่งผลทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ว่า อะไรเป็นอะไร และอะไรเป็นต้นเหตุ พร้อมทั้งอะไรเป็นผลสรุปเนื่องจากพวกเขามักจะใช้เวลาว่างไปกับการดู tv  ที่ไม่ได้ออกกำลังหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่น้องๆ ได้มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่น้องๆ สมควรประพฤติในที่สุด