คลิปเด็ด คลิปโด่งดัง คลิปแบบนี้ที่ชาวไทยชื่นชอบพร้อมกับเกาะติดเป็นจำนวนมาก

คลิปส่วนมากที่ถูกเอามาเผยแพร่ เมื่อถูกแบ่งแยกออกตามประเภทแล้ว จะส่งผลทำให้ผู้ติดตามรับชมคลิป สามารถค้นหาคลิปประเภทนั้น ๆ ที่ต้องการไล่ตามรับชมได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ในหมวดคลิปเด็ด ย่อมเป็นแหล่งรวบรวมคลิปเด็ด ๆ เอาไว้มากมาย เพื่อผู้ที่ชื่นชอบได้ไล่ตามรับชมกันอย่างไม่อั้น
 
การเจตนาเผยแพร่คลิปบางแบบ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คลิปเด็ด แต่ขอให้มีข้อมูลที่น่าสนใจ คลิปนั้น ๆ ในภายหลัง คงกลายมาเป็นคลิปเด็ดได้อย่างแน่นอน เพราะหลากหลายคน คงให้ความสำคัญ ไปกับการเลือกชมคลิปวิดีโอมากมาย เพื่อเกิดความบันเทิงเป็นหลัก แต่ภายในหลักของความจริงแล้วนั้น การไล่ตามรับชมคลิปวิดีโอมากมาย อาจมีเหตุหลัก มาจากการศึกษาข้อมูลหรือว่ากรณีคลิปวิดีโอ เป็นคลิปการศึกษาเรื่องมากมาย ภายในรูปแบบวิชาเฉพาะทาง หรือว่าแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ดี ๆ ที่ถูกสร้างคลิปได้ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะทำการเผยแพร่เป็นหลัก และด้วยเหตุนี้นี่เอง ที่เป็นเหตุให้การรับชมคลิปวิดีโอภายในแต่ละกลุ่มบุคคล ถูกแยกออกมาให้เป็นการรับชมเพื่อมุ่งหวังทางด้านการศึกษา จุดหมายของผู้จัดทำคลิป คงมีมากหลายปัจจัยด้วยกัน ถึงแม้ว่าคลิปบางคลิป ดูเหมือนจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรมากนัก แต่สุดท้ายก็มีผู้ติดตาม พร้อมทั้งรับชมคลิปกันอย่างมาก
 
ความคาดหวังผ่านคลิป มิได้ขึ้นอยู่แค่ประการเดียวแค่นั้น อย่างคลิปเด็ด กลับมีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ตลอดจนกระทั่งมุ่งหวัง ภายในการรับชมคลิปเพื่อสร้างความบันเทิง พร้อมทั้งความเพลิดเพลินในยามว่าง เนื่องจากเป็นแหล่งคลิป ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ตลอดจนกระทั่งสามารถให้ความสนุกสนาน ได้อย่างสูงสุดนั่นเอง