ครอบครัวที่อบอุ่น

ครอบครัวที่อบอุ่น

คนทุกคนล้วนแต่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบ  การมีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข คนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นย่อมได้เปรียบเพราะสามารถทำหน้าที่ได้เหมาะสมและทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีไปด้วย

            การมีครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆแล้วไม่ว่าเราเกิดมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่พร้อมเราก้สามารถเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้โดย  การไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำให้คนที่เขารักเราภูมิใจดูแลครอบครัวของเราให้ดีไม่บั่นทอนตัวเองหรือคิดน้อยเนื้อตันใจไปเพราะถึงคนที่มีอยู่กันครบพร้อมหน้าใช่ว่าจะมีความสุขกันหมด เช่น การนอกใจ การทะเลาะตบตี กันก็คือความทุกข์และจะเรียกได้ว่าอบอุ่นหรอ ฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะมีครอบครัวกันยังไงจะอยู่กับแม่ หรือพ่อคนเดียวหรือยาย ตาก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอแค่เรารักดูแลเอาใส่ใจกันเป็นครอบครัวสร้างความผูกพันธ์ที่ดีให้กัน มีขอบเขตอำนาจเคารพใครสักคนที่เรารักเราจะมีแรงผลักดันมีกำลังใจเดินต่อไปและเราสร้างอนาคตต่อไปให้ดีได้อีกด้วย

             ปัญหาต่างๆก้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากเราคิดในด้านดีด้านบวกเสมอ เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราทุกคนต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปแค่เราไม่เอาเปรียบใคร ทำตัวดีกับสังคมและครอบครัว ไม่เอาคนอื่นมาเป็นพื้นฐานหรือตัววัดค่าว่าเราสูงหรือต่ำดีหรือชั่วแค่นี้ทั้งชีวิตและครอบครัวเราก้มีทั้งความอบอุ่นและความสุขแล้ว