การปล่อยเรื่องย่อละครเรื่องใหม่ออกมา จนเกิดแนวทางการติดตาม

ภายในทุกๆ ระยะเวลาที่ผ่านพ้นไป แฟน ๆ ละครที่ได้ทำการอ่านพร้อมทั้งติดตามเรื่องย่อละคร ก็จะหันไปสนใจและเลือกที่จะเปิดรับชมละครดี ๆ อีกหลากหลายเรื่อง จนทำให้แฟน ๆ ละครได้ทำความรู้จักกับละครน้ำดีของแต่ละช่อง สถานีโทรทัศน์เพิ่มเติมมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครหลากหลายเรื่อง ที่แฟน ๆ ละครต่างก็พลาดในการติดตามรับชม อาจเป็นเพราะยังคงไม่รับรู้ว่าละคร เรื่องนี้เป็นละครเรื่องใหม่ของทางช่องสถานีโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่ง หรือกระทั่งแฟน ๆ มิได้ทำการติดตามละครเรื่องใหม่เรื่องใดเลย เพราะกำลังติดตามละครเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ และติดตามรับชมอยู่เป็นประจำ ทำให้ละครบางเรื่องยังคงจะเป็นละครที่แฟน ๆ พลาดรับชมพร้อมทั้งติดตามในช่วงนั้น ๆ เพราะฉะนั้น เรื่องย่อละครภายในแต่ละ เรื่อง นำพาให้แฟน ๆ ได้ทำการติดตามละครที่ได้มีการออกอากาศในแต่ละ ช่วง เพราะการติดตามอ่านเนื้อ เรื่องหรือเรื่องย่อละคร จะนำพาแฟน ๆ ละครหลากหลายช่องสถานีโทรทัศน์ ให้หันมาค้นพบกับละครน้ำดีของแต่ละช่อง ซึ่งบางทีละครน้ำดีที่ว่า อาจเป็นละครของบางช่องสถานีโทรทัศน์ ที่มีแฟน ๆ ได้ทำความรู้จักพร้อมทั้งยังคงเป็นช่องสถานีที่มี ผู้ติดตามรับชมภายในแต่ละช่วงน้อยคน  
 
แนวทางความดังจะมีขึ้นใหม่ ก็ต่อเมื่อได้มีการปล่อยเรื่องย่อละครบางเรื่องออกมา เพราะว่าแฟน ๆ ละครบางคนอาจทำการติดตามอ่านเรื่องย่อ ละครบางเรื่องบางแล้ว พร้อมทั้งเกิดความสนใจละครเรื่องนี้เป็นอย่าง มากมาย ก็อาจหันมาทำการติดตามรับชมละครเรื่องนี้ ในภายหลัง จนกระทั่งทำให้ละครเรื่องนั้นเป็นละครน้ำดี ที่มีผู้ติดตามเป็นปริมาณมากในภายหลัง อีกเช่นกัน